ขอเชิญชวนประกวดแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

Spread the love

                         ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนประกวดแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงงานวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนาการยางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลผลิตงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต และนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครมายังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่ 17 เมษายน – วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทางอีเมล์ rubberproject62@gmail.com และทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ กองวิจัยการยาง การยางแห่งประเทศไทย เลทที่ 50 ถนนพหลโยธิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมระบุหน้าซองว่า “โครงการประกอบแนวคิดด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพานิชย์”

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายวิชา สิงห์ลอ (นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง)

โทรศัพท์     : 0 2579 1576 ต่อ 301 หรือ 308

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.