ขอเชิญชวนส่งบทความการประชุมวิชาการระดับนานานชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

Spread the love

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Faculy 0f Defence Studies adn Mangement, National Defence  University of Malaysia กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อเรื่อง”Gloob Digital  Society :impacts on Humanities and Social Sciences” ระหว่งวันที่ 2- 3 พฤษภาคม  2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้งในทั้งและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ไปสู่มาตราฐานการเป็นนนักวิชาการที่ดีต่อไป

จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิต และผู้ที่สนใจทั่วไป และสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/ registraion/index.php

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.