ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23 เรื่อง ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ ประจำปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า

Spread the love
ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23 เรื่อง ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ ประจำปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดให้มีงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย

ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2564 ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการส่งบทความได้ที่ www.kpi.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย