วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดดำเนินโครงการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal” (The 5th National Research Conference- CPRU 2022: Research and Innovations in the Next Normal Era) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/3394638

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ https://journal.cpru.ac.th/web/conference/

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 0-4481-5111 ต่อ 4103
โทรสาร: 0-4481-5416
โทร: 06-3784-5141 นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์ ผู้ประสานงาน
อีเมล: research@cpru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย