วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ”

          ด้วยชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้เห็นปัญหาเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ และหากเป็นงานพิธีการสำคัญกำหนดให้มีการสวมหมวก มักจะเจอปัญหา เช่น สวมหมวกไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม เมื่อเจอผู้ใหญ่ควรทำความเคารพแบบใหน หากต้องถอดหมวกจะต้องถือหมวกอย่างไร และอยู่ในพิธีเมื่อพระสวดจะวางหมวกบนหน้าตักแล้วประนมมือได้หรือไม่ บางหน่วยงานสับสนและยังมีรายละเอียดอีกมากมาย นี่คือสิ่งที่จะต้องค้นหาในหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขในปัญหาดังกล่าว ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเลยออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 999.-

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.