ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022)

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17
(17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022)
ภายใต้หัวข้อ พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG
(Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation)

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนา รวมทั้งสื่อสารแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรม

  • 1 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียน
  • 2 มีนาคม 2565 แถลงข่าวการจัดงาน
  • 28 – 31 มีนาคม 2565 เปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.nstda.or.th/nac

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย