วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU Hight Impact Research & Innovation Expo 2022)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
(CMU Hight Impact Research & Innovation Expo 2022)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยฯดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/fVrTN โดยไม่มีค่าลงทะเบียน อนึ่ง ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยฯ มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0 5394 3612
E-mail. raccmu@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย