วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online)
“Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่

  • เว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0-7428-9220
โทรสาร. 0-7428-9228
e-mail: educonf@g.psu.ac.th
website: https://educonf.psu.ac.th/

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย