ขอเชิญชวนเข้าร่วม “บริการของกลุ่มภารกิจผู้บริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ทักษิณ

Spread the love

ด้วยบริการของกลุ่มภารกิจผู้บริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครืองมือวิทยาศาสตร์และให้การคำปรึกษาทางวิชาการ โยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง ตลอดจนเพื่อบริการวิชาการให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักวิจัยชุมชน และหน่วยงานต่างๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาในหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/rdi/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.