ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Spread the love

                        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดและจัดแสดง ในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวทีดังนี้

1.  งาน ” The International Trade Fair-Ideas, Invention and New Products ” ( iENA 2019 ) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562

2. งาน ” Seoul International Invention Fair 2019 ” ( SIIF 2019 ) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562

3. งาน ” The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563

4. งาน ” The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London ” ( IBIX 2020 ) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563

5. งาน ” The 11th International Exhibition of Inventions ” ( IBIX 2020 ) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดืองกันยายน 2563

                        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญท่านพิจารณานำส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อขอคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง และขอให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ เบิกค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ จากต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th  และจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ทางอีเมล์ thinventor.rekm@nrct.go.th

————————————————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทรศัพท์     : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 507, 508

โทรสาร       : 0 2579 2288

เว็บไซต์      : www.inventorday.nrct.go.th

อีเมล์          : thinventor.rekm@nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.