วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยด้านการการเรียนการอสอนภาษาอังฤกษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของสถาบานาสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Translanslating ELT Research info classroom Teacching Practing ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ อาคารมหิดลลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สอยภาษาอังกฤษในสังกัดของท่าน รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมประชุมสัมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

http://www.culi.chula.ac.th/research/index.html

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.