ขอเชิญนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562″

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประกวผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ”ราวัลนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปี  2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเยาวชนในระดับมัธมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้ได้มีแนวคิดและความสามรถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่คุณภาพนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักภาพขอประเทศสามารถก้าวไปสู่การเป้นนักวิจัย/นักดิษฐ์ในอนาคตจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สนใจสามารถส่งได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สมารถดุรยละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/ และ www.inventorday.nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.