ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Spread the love

                    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 –  16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://forms.gle/sE34hzCoBRQodnNi7   ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทรศัพท์    : 0 2890 0001 ต่อ 2082

โทรสาร      : 0 2890 2303

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.