ขอเชิญประชุมวิชาการ/ วารสารระดับนานชาติ

Spread the love

สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการกำหนดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานชาติ ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 รายการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.psaku.org/pages/conference

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.