ขอเชิญผู้ที่อยู่พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการ หรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย หรือขอนแก่นตอบแบบสำรวจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

Spread the love
ขอเชิญผู้ที่อยู่พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการ หรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย หรือขอนแก่นตอบแบบสำรวจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

📌 ขอเชิญผู้ที่อยู่พื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการ หรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย หรือขอนแก่นตอบแบบสำรวจ

ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ฟื้น!!!

📌 การ์ดอย่าตก รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
📌 https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMDAwMDU=

📌 สำรวจวันที่ 5-12 ธันวาคม 2563
ความคิดเห็นของทุกท่านมีประโยชน์อย่างยิ่ง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.