วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Qulity Education Forum 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Qulity Education Forum 2019 ในวัน 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูล คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าภาพ ร่วมในกาประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานคณะคณะกรรมการการอุมศึกษา(สกอ.) จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาเชี่ยงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรจย์ และมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์  ซึ้งการประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่งมหวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อสนับสนนุในการใช้ระบบคุณภาพ ในการยกมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเสอนผลงาน ภายใต้หัวข้อ Accooutabe QA:commimtment to Success

ขอเชิณผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยมีกำหนดเปิดลงทะเบียนส่งผลงาน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ถึง 15 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/th/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.