ขอเชิญร่วมกิจกรรม ” ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ” โดยสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Spread the love

                         สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม ” ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ” ให้คนไทยร่วมเสนอชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ เพื่อคัดเลือกชื่อที่เหมาะสม เสนอไปยังสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเห็นชอบและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ( International Astronomical Union หรือ IAU ) ที่เปิดโอกาศให้ทั่วโลกร่วมกันตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประเทศละ 1 ฉบับ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 82 สมาชิกระดับประเทศของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ จึงได้รับสิทธิ์ตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b และดาวฤกษ์แม่ WASP-50

                         กิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ภายในประเทศ ต่อยอดความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์ให้แก่คนไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมเสนอชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ bit.ly/NameExoWorldsThailand2019   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ ( ณรกมล )

โทรศัพท์      : 0 5312 1268 – 9 ต่อ 305 – 306

โทรสาร        : 0 5312 1250

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.