วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “การพลิกโฉมการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ พร้อมแนบแบบแสดงความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางอีเมล sskru.journal@gmail.com หรือ https://sites.google.com/view/sskruconference7

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.