ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Spread the love
ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ พลังภาคประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน “พลังกลุ่มพลังชุมชนสู่การปรับตัวที่ยังยืนในสถานการณ์ NEW Normal” ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน ตลอดผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.sskru.ac.th หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 095-612-9690

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.