ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีษะเกษ

Spread the love
ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีษะเกษ

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับพลังการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีษะเกษ” ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.sskru.ac.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย