ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Spread the love

                          สมาคมพยาบาลทหารบก มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน และหลังวันที่ 5 พศจิกายน 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล : rtana190806@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมพยาบาลทหารบก

โทรศัพท์   : 08-1345-5771 หรือ 08-1567-7787

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.