ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Spread the love
ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ที่  https://nriis.go.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย