วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

       ด้วย วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการสื่อการกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่นักวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

        ดังนั้น วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) จึงขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำการเขียนบทความได้ที่ http://stej.msu.ac.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.