ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

Spread the love

                        สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (Thaijo) ได้ดังนี้

1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal       (กำหนดเปิดรับบทความตลอดทั้งปี)

2. วารสารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba      (กำหนดเปิดรับบทความตลอดทั้งปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

นางวรีรัตน์ แม่นยำ   โทรศัพท์   : 0 2763 2752, 0 2763 2704

โทรสาร      : 0 2763 2754

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.