ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

Spread the love

                   ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรม พูลแมน พัทยา จี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและการดาวน์โหลดการส่งบทความได้ที่ http://ienetwork2020.kmutt.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.

โทรศัพท์    : 02-470-9630 ถึง 5

โทรสาร      : 02-470-9630

e-mail       : ienetwork2020@kmutt.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.