ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำเสนอบทความได้ที่ เว็บไซต์ http://ciod2021.kmutt.ac.th 


กำหนดการวัน เดือน ปี
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการบัดนี้ ถึง 28 พฤษภาคม 64
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ตุลาคม 63 – 28 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์6 เมษายน 64
เปิดรับบทความฉบับแก้ไข6 – 19 เมษายน 64
เปิดชำระค่าลงทะเบียน7 เมษายน – 20 พฤษภาคม 64
ประกาศผลตอบรับบทความ3 พฤษภาคม 64

ค่าลงทะเบียน
 

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบ
7 เมย. – 10 พค. 64

รอบ
11 พค. – 20 พค. 64

นักศึกษา

2,500 บาท3,000 บาท
อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป3,500 บาท4,000 บาท
 
หมายเหตุ : ท่านสามารถชำระผ่านระบบบัตรเครดิตแบบออนไลน์หรือใบนำฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น โดยเข้าที่ระบบบัญชีส่วนตัวของท่านที่ใช้ในการส่งบทความร่วมงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.