ขอเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมงานสัมมนา ” AgTech.AI Connect “

Spread the love

                    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดตั้งโครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงประสานงานและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการรูปแบบใหม่

                     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI เพื่อนำเสนอในงานและการแสดงโปสเตอร์ ตลอดจนให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/LDE7hf2VBvgurSAt5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

โทรศัพท์    : 02 017 5555

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.