ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8

Spread the love

                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมทางวิชาการศึกษา และได้ปรับเปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการข้างต้น เป็น Joint International Educational Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Educational Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education ” จัดระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยการนำเสนอทั้งสองแบบ ผู้นำเสนอสามารถเลือกพูดนำเสนอด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org   โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์  : 0 7428 9211

โทรสาร    : 0 7428 9228

อีเมล์        : wilaluck.p@psu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.