ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Spread the love
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference “A Better in Higher Education for Future Economy” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าวกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยดด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการดด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org  พร้อมทั้งขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.