วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80 th Annviesary Suan Sunnandhat University,”interational Conference on lnvation, Smart culture and well-Beings”

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนสุนันท์ร่วมเครืองข่ายวิจัยจะัดประประชุมวิชาการนานาชาติ The 80 th Annviesary Suan Sunnandhat University,”interational Conference on lnvation, Smart culture and well-Beings” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนสุนันท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนองานทางวิชาการทั้งประเทศและต่างประเทศ และเป็นเวที แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายท้ายด้านวิชาการในกลุ่มสาขาประสบการณ์ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่นักวัยและผู้สนใจประเทศไทยนั้นวิชาการใน 8 กลุ่ม สาขาและประสบการณ์ต่างๆ

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจและบุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานในการประชุม สามารถดู้ราละเอียได้ได้ที่http://conference.ssru.ac.th/ICISW2018

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.