ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

Spread the love

                       ด่วน..! รับบทความเพียง 150 Paper เท่านั้น ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ :http://conference.research.lru.ac.th/

    ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัด” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Research and Development for Community among the Disruptive Environment)” ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สอบถามเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ที่ เพจเฟสบุค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางอีเมล์ : lru.conference2019@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์              : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143
e-mail                   : research_lru@hotmail.com
Website                : http://research.lru.ac.th
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.