ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Spread the love
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การลงทะเบียนสำหรับงานประชุมวิชาการการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13

หัวข้อ “การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” “Multidisciplinary Integration for Local Development”

ค่าลงทะเบียนการนำส่งบทความวิจัย 2,500 บาท/บทความ

ค่าลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย

  • 500 บาท/คน (สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า)
  • 700 บาท/คน (สำหรับการลงทะเบียนหน้างาน)

 

กำหนดการ

20 พฤษภาคม 2021  –  สิ้นสุดการลงทะเบียน, ปิดรับบทความวิจัย
25 พฤษภาคม 2021  –  สิ้นสุดการตรวจการประเมิน
30 พฤษภาคม 2021  –  สิ้นสุดส่งฉบับแก้ไข, ไฟล์การนำเสนอ
2 มิถุนายน 2021  –  ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
15 มิถุนายน 2021  –  การประชุมวิชาการ
อีเมล์

researchpkru@gmail.com

โทรศัพท์

076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410

แฟกซ์

076-211-778

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย