ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

Spread the love

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผ่านทางระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.rbru.ac.th    ภายนวันที่ 18 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โทรศัพท์/โทรสาร   : 0 3947 1056

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.