วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ( Pitching ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                     สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ( pitching ) ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ ” young Energy research Showcase : YES “ ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงานที่เป็นรูปแบบรูปธรรมมากขึ้น จึงได้ประกาศเปิดรับสมัครประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา

                     จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ https://1th.me/RVyn     ภายในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์   : 0 4422 4842, 0 4422 4813

โทรศัพท์มือถือ  : 085 580 6679

อีเมล    : ibi.techopolit@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.