ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง IP Mangement

Spread the love

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเศโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทศโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศสตร์และเทศโนโลยี ร่วมกับ CLRAD และ The Institut pasteur ประเทศฝรั่งเศส กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่องเรื่อง IP Mangement ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน  2561 ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร์ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี  เพื่อจะสร้างความตระหนักและขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยืสินทางปัญญญาด้านการวิจัยพัฒนาอย่างประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระห่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทร์ทางปัญญาและนักวิจัย

ศูนย์ได้พอิจารณาแล้ว ว่าการฝึกอบรม เป็นโยชนต่อท่าน หรื่อ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิยผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมี ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 1,200 บาท(ข้าราชการเข้าร่วมงานโดยไม่ได้ถือเป็นวันลา)หากสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียน และส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด

000120072561_00000 000120072561_00001 000120072561_00002 000120072561_00003

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.