วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานดังกล่าว โดยเป็นการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ขอให้กรอกรายละเอียดตามข้อความด้านล่างนี้

กรอกรายละเอียดการจัดกิจกรรมในแบบตอบรับที่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี แนะนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นรูปธรรม

วัน/สถานที่จัดงาน

  • ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดไฟล์
(1) โครงการ_ปฏิทินกิจกรรม.pdf

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย