วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

                      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ” 60 ปี วช. พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานให้เกียรติเข้าร่วมพิธิเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งร่วมชมนิทรรศการในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง https://www.pynx.net/nrct/   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์  : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 303, 304 (นางสาวสุกันยา อามีน ผู้ประสานงาน)

โทรสาร   : 0 2579 2289

อีเมล       : sukunya.a@nrct.go.th

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.