ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House ” เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future ” (ภาคเหนือ)

Spread the love

                        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Open House ” เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future ” (ภาคเหนือ) ในวันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และสามารถตอบรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pynx.net/nrct   ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์   : 0 2561 2445 ต่อ 813

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.