ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Spread the love

                          มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ” นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ” ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/     หรือติดต่อคุณณิชนันทน์ ฟักบัว เบอร์โทร 0 5596 8746

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี กองการวิจัยและนวัตกรรม งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

โทรศัพท์   : 0 5596 8614

อีเมล         : bhavatab@nu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.