ขอเชิญเข้าร่วมชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้งถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์)ระดับชาติ ครังที่ 18 พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Spread the love

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมพัมนาชมชนท้งถิ่นและสังคม ได้จัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้งถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์)ระดับชาติ ครังที่ 18 พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่ง วันที่  27-30 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันอันดีงามระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนสังคม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายละเอียดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.