ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับและงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6

Spread the love

                             เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6”  (TNI Academic Conference 2020 (TNIAC) and 2020 – 6 International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอภายในงานเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและติดตามรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.