ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย” ประจำปี 2562

Spread the love

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 1630 น. ณ.ห้องประชุม 104 อาคารพิทพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  เป็นเวที ให้นักวิจัย คณาจารย์/นิสิต/นักศึกษา และประชนทั่วไป เผ่ยแผ่ผลงานวิจัยสู่ สาธารณะ ร่วมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยและค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  เป็นเวที ให้นักวิจัย คณาจารย์/นิสิต/นักศึกษา และประชนทั่วไป เผ่ยแผ่ผลงานวิจัยสู่ สาธารณะ ร่วมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยและค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ http://ird.stou.ac.th/ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 สำหรับผุ้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561  วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.