วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

สถาบันเชื่อมแห่งประเทศไทย(Welding Institute of Thailand -WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมสากล(Inertnational Instiute of welding-llw)ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อเรื่อ”Promote and Ensure The Quuality of welding Educaion in the Region” ณ ศูนย์ประแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20- 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเวที่แลกเปลี่ยนความรุู้และสร้งเครือข่าย ขยายผลองความรู้ทางด้านสาขาอื่นๆ ระหว่งนักวิชาการ นักวิจัยนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย  ปรพเทศไทยได้รับอุนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจังานมาแล้ว 2 ครัง เมื่อ ปีพ.ศ. 2549 และพ.ศ.2553 และในปีพ.ศ. 2562 เป็นการจัดครั้งที่ 3 และเป็นการร่วมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยลัยสถาปนาครบ 60 ปี ด้วย

จึงเชิญท่านและบุคลากรในหน่วงานของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอบทความวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถได้ที่ www.iiwap2019.com/ และ https://www.facbook.com/icwongressap2019/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.