ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Spread the love

                     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง ” บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม ” ในวันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยลงทะเบียนได้ที่ www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/     พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF  มาที่ อีเมล wturesearch@gmail.com   สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์     :  0 2563 5252 ต่อ 5017

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.