ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Spread the love

                 บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                 บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ ice2020.udru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โทรศัพท์   : 0 4221 1040 ต่อ 1701, 1178,

อีเมล         : ice2020@udru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.