ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2565 The 13th TCU International e-learning Conference 2022 “Social Change and Future of MOOCs”

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2565
The 13th TCU International e-learning Conference 2022
“Social Change and Future of MOOCs”

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2565 The 13th TCU International e-learning Conference 2022 “Social Change and Future of MOOCs” รูปแบบออนไลน์ (Webinar)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • จัดประชุมในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
  • มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ
  • ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://iec2022.thaicyberu.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 การประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
โทร 0-2039-5675 (พัชรา)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย