วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 หัวข้อ “Social Innovation in Era of Global Changes after Covid-19 Crisis: นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญท่านและบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.