ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the Cycle of Urban Poverty Challenge and Strategy”

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the Cycle of Urban Poverty Challenge and Strategy”

         ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication (RANPER) กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the Cycle of Urban Poverty Challenge and Strategy” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมและนำเสนอบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการขจัดความยากจนในภูมิภาค เพื่อสร้างองค์ความรู้และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

          ในการนี้ งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการจัดประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.