วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนในขอบข่ายการดำเนินงานของสำนักงานของงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนในขอบข่ายการดำเนินงานของสำนักงานของงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

          ด้วย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ (สพภ.) มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน ในขอบข่ายการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (คุณเบญจวรรณ มุสิด)            

โทรศัพท์ 0 2141 1712

โทรสาร 0 2143 9202

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย