ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและสิทธิบัตรเพื่อการสร้างโอกาสทางงานวิจัยและธุรกิจ” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

Spread the love

 


อ้างอิงจาก : https://do.eg.mahidol.ac.th/innovation/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.